אלבום 34 - שלמה קוגל 76. קציר העומר משמאל יורם רוזנברג.

Media name
10125_אלבום 34 - שלמה קוגל 76. קציר העומר משמאל יורם רוזנברג..JPG