פנחס מנצ'ר

אנשים
שנת מסמך מקורי (משנה)
1945
שנת מסמך מקורי (עד שנה)
1949
Media name
7884_3.פנחס מנצ'ר.jpg