סרט מסכם: הסדרת אפיק הירדן, כדורגל, ב"ס יסודי 7:24 דקות

תיאור
הסדרת הנחלים 0-2:19
כדורגל הפועל כפר בלום, מרדכי פימנטל 2:19-4:05
המשך הסדרת הנחלים 4:05-6:03
אירוע בית ספר יסודי אבי אוסטרר 6:03-6:28
שלג בהרים, כנראה הרי נפתלי זורקים כדורי שלג 6:28-7:24
שנת מסמך מקורי (משנה)
1963
שנת מסמך מקורי (עד שנה)
1964
חטיבה/תת חטיבה/סדרה
שם כותב מסמך / צלם / יוצר
Media name
5678_ms 2 hasdrt apik hairdn kdorgl bs isodi arkion 4.flv.mp4