020.3 עדנה ושמעון לשם

Media name
4239_020.3 עדנה (בוקסבאום) ושמעון לשם.jpg