טיול לסיני 1972

Media name
3556_34.2. טיול לסיני_ רות בן דרור_ צבי נועם 1967-68.jpg
Media name
6297_טיול לסיני 1972 1.jpg
Media name
6298_טיול לסיני 1972 2.jpg
Media name
6299_טיול לסיני 1972 3.jpg
Media name
6300_טיול לסיני 1972 4.jpg
Media name
6301_טיול לסיני 1972 יצחק פימנטל וצבי נעם.jpg
Media name
6302_טיול לסיני 1972 רוב יהודית א. חנה נ. רינה פ. הני. מקשיבים להסבר של מיכאל ב.ד. .jpg
Media name
11140_123._אלמוג_אבן_בטיול__-טיול לסיני 1972- .jpg
Media name
11145_127._בדרך_ל_-טיול לסיני 1972- .jpg
Media name
11160_142._ב-טיול לסיני 1972- .jpg
Media name
11162_144._ב_-טיול לסיני 1972- .jpg
Media name
11163_145._ב_-טיול לסיני 1972- .jpg
Media name
11164_146._ב_-טיול לסיני 1972- .jpg
Media name
11165_147._ב_-טיול לסיני 1972- .jpg
Media name
11166_148._ב_-טיול לסיני 1972- .jpg
Media name
11167_149._ב_-טיול לסיני 1972- .jpg
Media name
11176_158._בדווים_מקומיים_ב_-טיול לסיני 1972- .jpg
Media name
11177_159._עין_חודרה_ב_-טיול לסיני 1972- .jpg
Media name
11180_162._ב_1972-טיול לסיני 1972- .jpg
Media name
11181_163._בדווי_מקומי_ב_-טיול לסיני 1972- .jpg
Media name
11182_164._בוסתן_ב_-טיול לסיני 1972- .jpg
Media name
11183_165._תעלת_מים_ב-טיול לסיני 1972- .jpg
Media name
11187_169_בוסתן_מקומי-_-טיול לסיני 1972- .jpg
Media name
11201_183._קבר_שייח_בדרום_-טיול לסיני 1972- .jpg
Media name
11194_176._משחקים_קלפים_ניסים_דהאן__רחל_מצר_ושלמה_ינאי_בדרך_ל_1973-טיול לסיני 1972- .jpg
Media name
11199_181._בדרך-_1973-טיול לסיני 1972- .jpg
Media name
11220_203._מרכז__1973-טיול לסיני 1972- .jpg