עדכון כללים למגורים מחוץ לקיבוץ

שנת מסמך מקורי (משנה)
2016
שנת מסמך מקורי (עד שנה)
2017
חטיבה/תת חטיבה/סדרה
שם כותב מסמך / צלם / יוצר
  • קומפקטוס
  • 4
2
  • 2