בית סיעוד - בית ילדים 2015

שנת מסמך מקורי (משנה)
2012
שנת מסמך מקורי (עד שנה)
2015
שם כותב מסמך / צלם / יוצר
  • תיק קרטון בינוני