קוויקום, מחיקת חובות 2012

שנת מסמך מקורי (משנה)
2010
שנת מסמך מקורי (עד שנה)
2012
חטיבה/תת חטיבה/סדרה
  • קומפקטוס
  • 4
2
  • 2