שטח ציבורי בהרחבה ב 1.2016

מקום
שנת מסמך מקורי (משנה)
2009
שנת מסמך מקורי (עד שנה)
2016
  • קומפקטוס
  • 5
1
  • 3