קלטת 41 דצמבר 2010 אספה קליטה חלק ב 62 דקות.

שנת מסמך מקורי (משנה)
2010
שנת מסמך מקורי (עד שנה)
2010
Media name
קלטת 41 דצמבר 2010 אסיפה קליטה חלק ב .mp4