קלטת 46 2009 אספה בנושא שיוך חוזי לתקופת הבינים

שנת מסמך מקורי (משנה)
2009
שנת מסמך מקורי (עד שנה)
2009
Media name
קלטת 46 2009 אסיפה.mp4