חינוך בלתי פורמלי 2019 - קבוצת קסם על הטרקטור המסורתי בדרך לכיתה א ספטמבר צלמה מגדה - 1

שנת מסמך מקורי (משנה)
2019
שנת מסמך מקורי (עד שנה)
2019
Media name
חינוך בלתי פורמלי 2019 - קבוצת קסם על הטרקטור המסורתי בדרך לכיתה א ספטמבר צלמה מגדה - 1.mp4
Media name
חינוך בלתי פורמלי 2019 - קבוצת קסם על הטרקטור המסורתי בדרך לכיתה א ספטמבר צלמה מגדה - 2.jpg
Media name
חינוך בלתי פורמלי 2019 - קבוצת קסם על הטרקטור המסורתי בדרך לכיתה א ספטמבר צלמה מגדה - 3.jpg
Media name
חינוך בלתי פורמלי 2019 - קבוצת קסם על הטרקטור המסורתי בדרך לכיתה א ספטמבר צלמה מגדה - 4.jpg
Media name
חינוך בלתי פורמלי 2019 - קבוצת קסם על הטרקטור המסורתי בדרך לכיתה א ספטמבר צלמה מגדה - 5.jpg
Media name
חינוך בלתי פורמלי 2019 - קבוצת קסם על הטרקטור המסורתי בדרך לכיתה א ספטמבר צלמה מגדה - 6.JPG