פרוייקט חניית גנים צלמה מגדה עסיס 2020

שנת מסמך מקורי (משנה)
2020
שם כותב מסמך / צלם / יוצר
Media name
פרוייקט חניית גנים אספלט על מגרשי החניה יולי 2020.mp4
Media name
פרוייקט חניית גנים אספלט על מגרשי החניה 2 יולי 2020.mp4
Media name
פרוייקט חניית גנים סוללים מגרשי חניה 2 אוגוסט 2020 .jpeg
Media name
פרוייקט חניית גנים סוללים מגרשי חניה 2 אוגוסט 2020 .mp4
Media name
פרוייקט חניית גנים סוללים מגרשי חניה 3 אוגוסט 2020 .jpeg
Media name
פרוייקט חניית גנים סוללים מגרשי חניה אוגוסט 2020 .jpeg
Media name
פרוייקט חניית גנים סוללים מגרשי חניה אוגוסט 2020 .mp4
Media name
פרוייקט מגרשי חניה צלמה מגדה אוגוסט 2020.mp4
Media name
פרוייקט חניית גנים ספטמבר 2020 1.mp4
Media name
פרוייקט חניית גנים ספטמבר 2020 2.mp4
Media name
פרוייקט חניית גנים ספטמבר 2020 3.mp4