כתת לב בפעיליות שונות 2009-2010

Media name
אלבום שחור 2009 - 2010 0061. כתת לב בפעילות עם הותיקים. מימין ליזה גדרון וחנה נחשוני..jpg
Media name
אלבום שחור 2009 - 2010 0062. כתת לב בפעילות עם הותיקים במועדון לחבר 06.01.2010. משמאל שירה ביטון, באמצע ברכה גלטר..jpg
Media name
אלבום שחור 2009 - 2010 0063. כתת לב. משמאל שוש בן דוד. מימין חוה שלזינגר..jpg
Media name
אלבום שחור 2009 - 2010 0064. ילדי כתת לב בגיוס קטיף בפרדס. 15.01.2010..jpg
Media name
אלבום שחור 2009 - 2010 0065. ילדי כתת לב בגיוס בפרדס..jpg
Media name
אלבום שחור 2009 - 2010 0066. כתת לב בטיול בר מצוה לגליל המערבי 01.02.2010..jpg
Media name
אלבום שחור 2009 - 2010 0067.כתת לב בטיול בר מצוה לגליל המערבי. 15.01.2010.jpg