חנוכה 2009 ריכי מדליק נרות

Media name
אלבום שחור 2009 - 2010 0024. חנוכה 2009. יוסף רינגוולד (ריכי) מדליק נר שני ..jpg
Media name
אלבום שחור 2009 - 2010 0025. חנוכה 2009. הדלקת נרות בחדר האוכל..jpg
Media name
אלבום שחור 2009 - 2010 0026. חנוכה 12.02.2009. הדלקת נרות בתמונה יגאל צור ובתו מעיין..jpg
Media name
אלבום שחור 2009 - 2010 0027. חנוכה 12.02.2009. הסביבון עם המתנות לילדים בחדר האוכל..jpg
Media name
אלבום שחור 2009 - 2010 0029. חנוכה 2009. הופעת בני הנעורים..jpg
Media name
אלבום שחור 2009 - 2010 0030. החנוכיה על מגדל המים. חנוכה 2009..jpg
Media name
אלבום שחור 2009 - 2010 חנוכה 2009. 0028הופעות ילדים בחדר האוכל..jpg