גיבוש חזון לשדה נחמיה - אירוע - אפריל 2016

שנת מסמך מקורי (משנה)
2016
Media name
9536_חזון לשדה נחמיה 1.jpg
Media name
9537_חזון לשדה נחמיה 2.jpg
Media name
9538_חזון לשדה נחמיה 3.jpg