קריסת עץ על הסנדלריה נובמבר 2009

שנת מסמך מקורי (משנה)
2009
שנת מסמך מקורי (עד שנה)
2009
שם כותב מסמך / צלם / יוצר
Media name
הסנדלריה לפני קריסת העץ
Media name
5035_עץ נפל על הסנדלריה 27.jpg
Media name
5036_עץ נפל על הסנדלריה 28.jpg
Media name
5037_עץ נפל על הסנדלריה 30.jpg
Media name
5038_עץ נפל על הסנדלריה 21.jpg
Media name
5039_עץ נפל על הסנדלריה 25.JPG
Media name
5040_עץ נפל על הסנדלריה 26.jpg
Media name
אלבום שחור 2009 - 2010 0015. קריסת עץ על מבנה הסנדלריה.12.2009..jpg
Media name
אלבום שחור 2009 - 2010 0016. תוצאות קריסת העץ על מבנה הסנדלריה. 12.2009..jpg
Media name
אלבום שחור 2009 - 2010 0017. נסור העץ שקרס . 12.2009..jpg