שבת בבריכת השחיה חג ה-70 יוני 2009

שנת מסמך מקורי (משנה)
2009
חטיבה/תת חטיבה/סדרה
Media name
3817_שבת בבריכה יוני 2009 (1).jpg
Media name
3818_שבת בבריכה יוני 2009 (2).jpg
Media name
3819_שבת בבריכה יוני 2009 (3).jpg
Media name
3820_שבת בבריכה יוני 2009 (4).jpg
Media name
3821_שבת בבריכה יוני 2009 (5).jpg
Media name
3822_שבת בבריכה יוני 2009 (6).jpg
Media name
3823_שבת בבריכה יוני 2009 (7).jpg
Media name
3824_שבת בבריכה יוני 2009 (9).jpg
Media name
3825_שבת בבריכה יוני 2009 (10).jpg
Media name
3826_שבת בבריכה יוני 2009 (12).jpg
Media name
3827_שבת בבריכה יוני 2009 (13).jpg
Media name
3828_שבת בבריכה יוני 2009 (14).jpg
Media name
3829_שבת בבריכה יוני 2009 (15).jpg
Media name
3830_שבת בבריכה יוני 2009 (17).jpg
Media name
3831_שבת בבריכה יוני 2009 (18).jpg
Media name
3832_שבת בבריכה יוני 2009 (19).jpg
Media name
3833_שבת בבריכה יוני 2009 (20).jpg
Media name
3834_שבת בבריכה יוני 2009 (21).jpg
Media name
3835_שבת בבריכה יוני 2009 (22).jpg
Media name
3836_שבת בבריכה יוני 2009 (23).jpg
Media name
3837_שבת בבריכה יוני 2009 (24).jpg
Media name
3838_שבת בבריכה יוני 2009 (25).jpg
Media name
3839_שבת בבריכה יוני 2009 (28).jpg
Media name
3840_שבת בבריכה יוני 2009 (29).jpg
Media name
3841_שבת בבריכה יוני 2009 (30).jpg
Media name
3842_שבת בבריכה יוני 2009 (34).jpg
Media name
3843_שבת בבריכה יוני 2009 (35).jpg
Media name
3844_שבת בבריכה יוני 2009.jpg
Media name
3972_שבת בבריכה יוני 2009 (1).jpg
Media name
3973_שבת בבריכה יוני 2009 (2).jpg
Media name
3974_שבת בבריכה יוני 2009 (3).jpg
Media name
3975_שבת בבריכה יוני 2009 (4).jpg
Media name
3976_שבת בבריכה יוני 2009 (5).jpg
Media name
3977_שבת בבריכה יוני 2009 (6).jpg
Media name
3978_שבת בבריכה יוני 2009 (7).jpg
Media name
3979_שבת בבריכה יוני 2009 (9).jpg
Media name
3980_שבת בבריכה יוני 2009 (10).jpg
Media name
3981_שבת בבריכה יוני 2009 (12).jpg
Media name
3982_שבת בבריכה יוני 2009 (13).jpg
Media name
3983_שבת בבריכה יוני 2009 (14).jpg
Media name
3984_שבת בבריכה יוני 2009 (15).jpg
Media name
3985_שבת בבריכה יוני 2009 (17).jpg
Media name
3986_שבת בבריכה יוני 2009 (18).jpg
Media name
3987_שבת בבריכה יוני 2009 (19).jpg
Media name
3988_שבת בבריכה יוני 2009 (20).jpg
Media name
3989_שבת בבריכה יוני 2009 (21).jpg
Media name
3990_שבת בבריכה יוני 2009 (22).jpg
Media name
3991_שבת בבריכה יוני 2009 (23).jpg
Media name
3992_שבת בבריכה יוני 2009 (24).jpg
Media name
3993_שבת בבריכה יוני 2009 (25).jpg
Media name
3994_שבת בבריכה יוני 2009 (28).jpg
Media name
3995_שבת בבריכה יוני 2009 (29).jpg
Media name
3996_שבת בבריכה יוני 2009 (30).jpg
Media name
3997_שבת בבריכה יוני 2009 (34).jpg
Media name
3998_שבת בבריכה יוני 2009 (35).jpg
Media name
3999_שבת בבריכה יוני 2009.jpg