פוגל יהושוע (דיסטנפלד)

שם נוסף
דיסטנפלד
מחזור
הגרעין האוסטרי (הגיעו מנטעים 1940-1941)
שנת לידה
חבר משנה
חבר עד שנה
שנת פטירה
1