פוגל וילמה (מאירזון)

מחזור
הגרעין האוסטרי (הגיעו מנטעים 1940-1941)
שנת לידה
חבר משנה
חבר עד שנה
שנת פטירה
1