מרקוביץ שמוליק (שמואל)

שנת לידה
שנת פטירה
שמואל מרקוביץ