62. בר מצוה קבוצת צנובר, משפחות משרדי, צור, ינאי, שהם