חנוכה 1956 יעל משרדי, אירית פורטנוי, ענת יוגב, ידון ארד, גלעד פלד