חשיפת מצבה לזכר רפי רייס בגן רפי - ילדים ליד האבן

חטיבה/תת חטיבה/סדרה
Media name
1364_חשיפת מצבה לזכר רפי רייס בגן רפי - ילדים ליד האבן 2.jpg