אנשים - חיי יומיום - צולם לתערוכת חג העשרים - 1960 -במפעל - שכירים עובדים במחרטה

שנת מסמך מקורי (משנה)
1960
חטיבה/תת חטיבה/סדרה
Media name
1361_אנשים - חיי יומיום - צולם לתערוכת חג העשרים - 1960 -במפעל - שכירים עובדים במחרטה.JPG