המועדון לחבר בבנייה 1965

שנת מסמך מקורי (משנה)
1965
שנת מסמך מקורי (עד שנה)
1965
Media name
682_המועדון לחבר -1 - .jpg
Media name
684_המועדון לחבר - .JPG
Media name
685_המועדון לחבר - בבניה.JPG
Media name
687_המועדון לחבר - בונים .JPG
Media name
688_המועדון לחבר - בונים את המועדון.JPG
Media name
689_המועדון לחבר - בונים.JPG
Media name
690_המועדון לחבר - הכורסאות במועדון תוצרת עמרם ממן.JPG
Media name
10721_382. מועדון לחבר מבט פנימה.JPG
Media name
691_המועדון לחבר - המדרגות 1965.JPG
Media name
10717_378. בניית מועדון לחבר.JPG
Media name
10718_379. בניית מועדון לחבר.JPG
Media name
10720_381. מועדון לחבר.JPG
Media name
72_71_הרכבת החשמל במועדון לחבר החדש 1965.jpg
Media name
686_המועדון לחבר - בונים אותו 1965.JPG
Media name
683_המועדון לחבר - 1992.jpg
Media name
המועדון לחבר בבנייה - רעיה גורן-שלח.jpg
Media name
המועדון לחבר בבנייה -2 דני הורנסקי וחייה לונו.jpg
Media name
f5_392. ירי סביר ורותייה סביר פתיחת המועדון לחבר.jpg
Media name
f5_393. ירי סביר פתיחת המועדון לחבר.jpg
Media name
8666_37 1974 מועדון לחבר בתכנון אדריכל מרדכי בן חורין - מקור ארכיון שדה נחמיה.jpg
Media name
8852_חיים סלע החשמלאי במועדון החדש 1965.JPG
Media name
10719_380. מועדון לחבר-סיום.JPG
Media name
10729_392. ירי ורותייה סביר פתיחת המועדון לחבר.JPG
Media name
10730_393. ירי סביר פתיחת המועדון לחבר.JPG