חג העשרים לשדה נחמיה 1960 - יונה ג אמנון בינה רוזנברג א וירה י יעקוב ב.ד מרים צ שולי א. הצגה האיש שנשא אישה אילמת.

שנת מסמך מקורי (משנה)
1960
שנת מסמך מקורי (עד שנה)
1964
חטיבה/תת חטיבה/סדרה
Media name
502_חג העשרים לשדה נחמיה 1960 - יונה ג אמנון א וירה י יעקוב ב.ד מרים צ שולי א. הצגה האיש שנשא אישה אילמת. .jpg