חג העשרים לשדה נחמיה 1960 - אסתר ומנחם מנצר טובה וצבי נעם יצחק ועפרה פימנטל בחדר אוכל

Media name
499_חג העשרים לשדה נחמיה 1960 - אסתר ומנחם מנצר טובה וצבי נעם יצחק ועפרה פימנטל בחדר אוכל.jpg