קב תמר - מאלבום אסתר מנצ'ר -שושנה סיום כיתה ג' 1957

Media name
90_קב תמר - מאלבום אסתר מנצ'ר -שושנה סיום כיתה ג' 1957.jpg
Media name
91_קב תמר - מאלבום אסתר מנצ'ר -כיתה א 1954.jpg
Media name
92_קב תמר - מאלבום אסתר מנצ'ר - ג' 1957.jpg