קבוצת כלנית מתקבלת לחברות 1964

Media name
1..jpg
Media name
2.גיורה פלד.jpg
Media name
3.רחל מצר.jpg
Media name
4.נתן הוטר.jpg
Media name
5.רבקה ברכמן.jpg
Media name
6.גילה יעקובוביץ.jpg
Media name
7.פיטר פינקה.jpg
Media name
8.רמי אדן.jpg
Media name
9. רפי סלע.jpg
Media name
10.נחמה כהן.jpg
Media name
11.יונה לוונו.jpg
Media name
12.חווה ינאי.jpg
Media name
13.אוריאל בן אריה.jpg
Media name
14. דיצה מנצר.jpg
Media name
15.יונתן שחר.jpg
Media name
10277_270. קב' כלנית לחברות 1964 ריקוד לפי השיר אלוהה של זאב.JPG
Media name
10278_271. קב' כלנית לחברות 1964 ריקוד לפי השיר אלוהה של זאב.JPG
Media name
10279_272. קב' כלנית לחברות 1964 ריקוד לפי השיר אלוהה של זאב.JPG
Media name
10280_273. קב' כלנית לחברות 1964 ריקוד לפי השיר אלוהה של זאב.JPG
Media name
10281_274. חוה רינגל קבוצת כלנית לחברות 1964.JPG
Media name
10282_275. דיצה מנצ'ר קבוצת כלנית לחברות 1964.JPG
Media name
10283_276. יונה לוונו קבוצת כלנית לחברות 1964.JPG
Media name
10284_277.קבלה לחברות של קב' כלנית 1964.JPG
Media name
10285_278. קבלה לחברות לקב' כלנית 1964.JPG
Media name
10286_279. קבלה לחברות קב' כלנית 1964.JPG
Media name
10287_280. קב' כלנית לחברות 1964.JPG
Media name
10288_281. דיני גוטפרויינד קבוצת כלנית לחברות 1964.JPG