סדר פסח תשפ"ד - לכיתת הכוננות (צילומים מיה רותם וגיל הדר) וגם שיר של עילם בן דרור צי

שנת מסמך מקורי (משנה)
2024
חטיבה/תת חטיבה/סדרה
Media name
סדר פסח לכיתת הכוננות 2024 -1.jpg
Media name
סדר פסח לכיתת הכוננות 2024 -10.jpg
Media name
סדר פסח לכיתת הכוננות 2024 -12.jpg
Media name
סדר פסח לכיתת הכוננות 2024 -13.jpg
Media name
סדר פסח לכיתת הכוננות 2024 -14.jpg
Media name
סדר פסח לכיתת הכוננות 2024 -15.jpg
Media name
סדר פסח לכיתת הכוננות 2024 -16.jpg
Media name
סדר פסח לכיתת הכוננות 2024 -2.jpg
Media name
סדר פסח לכיתת הכוננות 2024 -3.mp4
Media name
סדר פסח לכיתת הכוננות 2024 -4.jpg
Media name
סדר פסח לכיתת הכוננות 2024 -5.jpg
Media name
סדר פסח לכיתת הכוננות 2024 -6.jpg
Media name
סדר פסח לכיתת הכוננות 2024 -7.jpg
Media name
סדר פסח לכיתת הכוננות 2024 -8.jpg
Media name
סדר פסח לכיתת הכוננות 2024 -9.jpg
Media name
סדר פסח לכיתת הכוננות 2024 -11.jpg
Media name
סדר פסח אצל משפחת בן דרור.mp4