קבוצת זהב פתחה את שנת בר המצווה שלה במסלול הליכה במים ספטמבר 2023

שנת מסמך מקורי (משנה)
2023
Media name
קבוצת זהב - פתיחת שנת בר המצוה - ספטמבר 2023 - 1.jpg
Media name
קבוצת זהב - פתיחת שנת בר המצוה - ספטמבר 2023 - 10.jpg
Media name
קבוצת זהב - פתיחת שנת בר המצוה - ספטמבר 2023 - 11.jpg
Media name
קבוצת זהב - פתיחת שנת בר המצוה - ספטמבר 2023 - 12.jpg
Media name
קבוצת זהב - פתיחת שנת בר המצוה - ספטמבר 2023 - 13.jpg
Media name
קבוצת זהב - פתיחת שנת בר המצוה - ספטמבר 2023 - 2.jpg
Media name
קבוצת זהב - פתיחת שנת בר המצוה - ספטמבר 2023 - 3.jpg
Media name
קבוצת זהב - פתיחת שנת בר המצוה - ספטמבר 2023 - 4.jpg
Media name
קבוצת זהב - פתיחת שנת בר המצוה - ספטמבר 2023 - 5.jpg
Media name
קבוצת זהב - פתיחת שנת בר המצוה - ספטמבר 2023 - 6.jpg
Media name
קבוצת זהב - פתיחת שנת בר המצוה - ספטמבר 2023 - 7.jpg
Media name
קבוצת זהב - פתיחת שנת בר המצוה - ספטמבר 2023 - 8.jpg
Media name
קבוצת זהב - פתיחת שנת בר המצוה - ספטמבר 2023 - 9.jpg