על אברהם פרידמן מאת מיכאל בן דרור (נכתב עבור עלון עמיר)

חטיבה/תת חטיבה/סדרה
שם כותב מסמך / צלם / יוצר