מרגלים מזדמנים - סרט דוקומנטרי על רפי רייס ועל קבוצת צנחני היישוב כתבה לאתר 30-9-2023

שנת מסמך מקורי (משנה)
2023
חטיבה/תת חטיבה/סדרה