עצמאות הדלקת משואות 2023

שנת מסמך מקורי (משנה)
2023
חטיבה/תת חטיבה/סדרה
Media name
עצמאות יום הזיכרון 2023.jpeg