הקמת גן המשחקים השלישי 2023 ואירוע הפתיחה צילמה טל בלס פינטו

Media name
גן קורות לדורותיו מצגת טל פינטו.mp4
Media name
אירוע פתיחת הגן 4-4-2023 - 1.jpg
Media name
אירוע פתיחת הגן 4-4-2023 - 10.mp4
Media name
אירוע פתיחת הגן 4-4-2023 - 11.jpg
Media name
אירוע פתיחת הגן 4-4-2023 - 12.mp4
Media name
אירוע פתיחת הגן 4-4-2023 - 13.jpg
Media name
אירוע פתיחת הגן 4-4-2023 - 14.jpg
Media name
אירוע פתיחת הגן 4-4-2023 - 15.mp4
Media name
אירוע פתיחת הגן 4-4-2023 - 16.jpg
Media name
אירוע פתיחת הגן 4-4-2023 - 17.jpg
Media name
אירוע פתיחת הגן 4-4-2023 - 18.jpg
Media name
אירוע פתיחת הגן 4-4-2023 - 19.jpg
Media name
אירוע פתיחת הגן 4-4-2023 - 2.jpg
Media name
אירוע פתיחת הגן 4-4-2023 - 20.jpg
Media name
אירוע פתיחת הגן 4-4-2023 - 21.jpg
Media name
אירוע פתיחת הגן 4-4-2023 - 3.jpg
Media name
אירוע פתיחת הגן 4-4-2023 - 4.jpg
Media name
אירוע פתיחת הגן 4-4-2023 - 5.jpg
Media name
אירוע פתיחת הגן 4-4-2023 - 6.jpg
Media name
אירוע פתיחת הגן 4-4-2023 - 7.jpg
Media name
אירוע פתיחת הגן 4-4-2023 - 8.jpg
Media name
אירוע פתיחת הגן 4-4-2023 - 9.jpg
Media name
הקמת הגן 2023 - 1.jpg
Media name
הקמת הגן 2023 - 10.jpg
Media name
הקמת הגן 2023 - 11.jpg
Media name
הקמת הגן 2023 - 12.mp4
Media name
הקמת הגן 2023 - 2.jpg
Media name
הקמת הגן 2023 - 3.jpg
Media name
הקמת הגן 2023 - 4.jpg
Media name
הקמת הגן 2023 - 5.jpg
Media name
הקמת הגן 2023 - 6.jpg
Media name
הקמת הגן 2023 - 7.jpg
Media name
הקמת הגן 2023 - 8.jpg
Media name
הקמת הגן 2023 - 9.jpg
Media name
פירוק גן קורות 9.3.23.jpeg