נפרדים מענף הקיווי 2023

תיאור
צילמה טל בלס פינטו
שנת מסמך מקורי (משנה)
2023
שנת מסמך מקורי (עד שנה)
2023
Media name
15-2-1978 הכרזה על נטיעת הקיווי יגאל צור.jpg
Media name
יואב פינטו בדף הפיסבוק.jpg
Media name
נפרדים מהקיווי - טל פינטו - 1.jpeg
Media name
נפרדים מהקיווי - טל פינטו - 2.jpeg
Media name
נפרדים מהקיווי - טל פינטו - 3.jpeg
Media name
נפרדים מהקיווי - טל פינטו - 4.jpeg
Media name
נפרדים מהקיווי - טל פינטו - 5.jpeg
Media name
נפרדים מהקיווי - טל פינטו - 6.jpeg
Media name
נפרדים מהקיווי - טל פינטו - 7.jpeg
Media name
קיווי 2023 טל פינטו - 1.JPG
Media name
קיווי 2023 טל פינטו - 10.JPG
Media name
קיווי 2023 טל פינטו - 11.JPG
Media name
קיווי 2023 טל פינטו - 12.JPG
Media name
קיווי 2023 טל פינטו - 13.JPG
Media name
קיווי 2023 טל פינטו - 14.JPG
Media name
קיווי 2023 טל פינטו - 15.JPG
Media name
קיווי 2023 טל פינטו - 16.JPG
Media name
קיווי 2023 טל פינטו - 17.JPG
Media name
קיווי 2023 טל פינטו - 2.JPG
Media name
קיווי 2023 טל פינטו - 3.JPG
Media name
קיווי 2023 טל פינטו - 4.JPG
Media name
קיווי 2023 טל פינטו - 5.JPG
Media name
קיווי 2023 טל פינטו - 6.JPG
Media name
קיווי 2023 טל פינטו - 7.JPG
Media name
קיווי 2023 טל פינטו - 8.JPG
Media name
קיווי 2023 טל פינטו - 9.JPG
Media name
עוקרים את הקיווי 20-4-2023
Media name
עוקרים את הקיווי בשעה 20-4-202308.27.28
Media name
2023-04-25 עוקרים את הקיוי 10.15.04.mp4
Media name
עוקרים את הקיווי 20-4-2023.jpg
Media name
עוקרים את הקיווי בשעה 20-4-202308.27.28.mp4