ותיקי שדה נחמיה בטיול של ותיקי הגליל להר תבור נובמבר 2022

Media name
ותיקי שדה נחמיה בהר תבור