שותלים ליד הצריף הירוק - טו בשבט 2023

שנת מסמך מקורי (משנה)
2023
שנת מסמך מקורי (עד שנה)
2023
Media name
שותלים ליד הצריף הירוק - טו בשבט 2023 - 1.jpeg
Media name
שותלים ליד הצריף הירוק - טו בשבט 2023 - 10.jpeg
Media name
שותלים ליד הצריף הירוק - טו בשבט 2023 - 11.jpeg
Media name
שותלים ליד הצריף הירוק - טו בשבט 2023 - 12.jpeg
Media name
שותלים ליד הצריף הירוק - טו בשבט 2023 - 13.jpeg
Media name
שותלים ליד הצריף הירוק - טו בשבט 2023 - 14.jpeg
Media name
שותלים ליד הצריף הירוק - טו בשבט 2023 - 15.jpeg
Media name
שותלים ליד הצריף הירוק - טו בשבט 2023 - 16.jpeg
Media name
שותלים ליד הצריף הירוק - טו בשבט 2023 - 17.jpeg
Media name
שותלים ליד הצריף הירוק - טו בשבט 2023 - 18.jpeg
Media name
שותלים ליד הצריף הירוק - טו בשבט 2023 - 2.jpg
Media name
שותלים ליד הצריף הירוק - טו בשבט 2023 - 3.jpeg
Media name
שותלים ליד הצריף הירוק - טו בשבט 2023 - 4.jpeg
Media name
שותלים ליד הצריף הירוק - טו בשבט 2023 - 5.jpeg
Media name
שותלים ליד הצריף הירוק - טו בשבט 2023 - 6.jpeg
Media name
שותלים ליד הצריף הירוק - טו בשבט 2023 - 7.jpeg
Media name
שותלים ליד הצריף הירוק - טו בשבט 2023 - 8.jpeg
Media name
שותלים ליד הצריף הירוק - טו בשבט 2023 - 9.jpeg