עובדי שדה נחמיה בסיור ביקב אדיר 21-9-2022

תיאור
יום סיור וגיבוש ביקב אדיר לעובדים הנפלאים של שדה נחמיה. נציגות מכובדת מכל המחלקות , הנהלת חשבונות , מרפאה, הגיל השלישי , ארכיון, משאבי אנוש, הנהלת עיסקית וקהילה, לול , אגם ....
שנת מסמך מקורי (משנה)
2022
שנת מסמך מקורי (עד שנה)
2022
Media name
עובדי שדה נחמיה בסיור ביקב אדיר 21-9-2022 - 1.jpg
Media name
עובדי שדה נחמיה בסיור ביקב אדיר 21-9-2022 - 10.jpg
Media name
עובדי שדה נחמיה בסיור ביקב אדיר 21-9-2022 - 11.jpg
Media name
עובדי שדה נחמיה בסיור ביקב אדיר 21-9-2022 - 12.jpg
Media name
עובדי שדה נחמיה בסיור ביקב אדיר 21-9-2022 - 13.jpg
Media name
עובדי שדה נחמיה בסיור ביקב אדיר 21-9-2022 - 14.jpg
Media name
עובדי שדה נחמיה בסיור ביקב אדיר 21-9-2022 - 15.jpg
Media name
עובדי שדה נחמיה בסיור ביקב אדיר 21-9-2022 - 16.jpg
Media name
עובדי שדה נחמיה בסיור ביקב אדיר 21-9-2022 - 17.jpg
Media name
עובדי שדה נחמיה בסיור ביקב אדיר 21-9-2022 - 18.jpg
Media name
עובדי שדה נחמיה בסיור ביקב אדיר 21-9-2022 - 19.jpg
Media name
עובדי שדה נחמיה בסיור ביקב אדיר 21-9-2022 - 2.jpg
Media name
עובדי שדה נחמיה בסיור ביקב אדיר 21-9-2022 - 3.jpg
Media name
עובדי שדה נחמיה בסיור ביקב אדיר 21-9-2022 - 4.jpg
Media name
עובדי שדה נחמיה בסיור ביקב אדיר 21-9-2022 - 5.jpg
Media name
עובדי שדה נחמיה בסיור ביקב אדיר 21-9-2022 - 6.jpg
Media name
עובדי שדה נחמיה בסיור ביקב אדיר 21-9-2022 - 7.jpg
Media name
עובדי שדה נחמיה בסיור ביקב אדיר 21-9-2022 - 8.jpg
Media name
עובדי שדה נחמיה בסיור ביקב אדיר 21-9-2022 - 9.jpg
Media name
עובדי שדה נחמיה בסיור ביקב אדיר 21-9-2022 - 20.jpeg
Media name
עובדי שדה נחמיה בסיור ביקב אדיר 21-9-2022 - 21.jpeg
Media name
עובדי שדה נחמיה בסיור ביקב אדיר 21-9-2022.mp4