קבוצת פרח עולים לכיתה א 1

תיאור
קבוצת פרח העולים לכיתה א בטקס מעבר לחינוך הבלתי פורמלי- מקבלים מדליות עי קבוצת כנרת העולים לב'
שנת מסמך מקורי (משנה)
2022
שנת מסמך מקורי (עד שנה)
2022
Media name
קבוצת פרח עולים לכיתה א 1.jpeg
Media name
קבוצת פרח עולים לכיתה א 2.jpeg
Media name
קבוצת פרח עולים לכיתה א 3.jpeg
Media name
קבוצת פרח עולים לכיתה א 4.jpeg