צובעים את האוירון ליד הארכיון 1

תיאור
עומר פינטו, רני דאי ורותם סובול צובעים את האוירון ליד הצריף כחלק מפעילות יום ענפים בקיבוץ במסגרת בית הילדים של דולב כיתות ה -ו, ביוזמת טל בלס פינטו
שנת מסמך מקורי (משנה)
2022
שנת מסמך מקורי (עד שנה)
2022
Media name
צובעים את האוירון ליד הארכיון 1.jpeg
Media name
צובעים את האוירון ליד הארכיון 2.jpeg
Media name
צובעים את האוירון ליד הארכיון 3.jpeg
Media name
צובעים את האוירון ליד הארכיון 4.jpeg
Media name
צובעים את האוירון ליד הארכיון 5.jpeg
Media name
צובעים את האוירון ליד הארכיון 6.jpeg