40 ושרים - מקהלת הגליל חוגגת 40 שנה

שנת מסמך מקורי (משנה)
2018
שנת מסמך מקורי (עד שנה)
2018
חטיבה/תת חטיבה/סדרה