כלנית אלבום 2 - פרידה מהמטפלת נעמי בוקסבאום - כיתה ז' 1959

Media name
כלנית אלבום 2 - 1 נעמי בוקסבאום.jpg
Media name
כלנית אלבום 2 - 10 יונתן שחר.jpg
Media name
כלנית אלבום 2 - 11 אוריאל בן אריה.jpg
Media name
כלנית אלבום 2 - 12 רמי אדלשטין (אדן).jpg
Media name
כלנית אלבום 2 - 13 יונה לוונו..jpg
Media name
כלנית אלבום 2 - 14 חוה רינגל (ינאי).jpg
Media name
כלנית אלבום 2 - 15 נחמה כהן.jpg
Media name
כלנית אלבום 2 - 16 אליה הוימן ( דגן).jpg
Media name
כלנית אלבום 2 - 17 דיני גוטפרוינד (פרינץ).jpg
Media name
כלנית אלבום 2 - 18 שיעור התעמלות.jpg
Media name
כלנית אלבום 2 - 19.jpg
Media name
כלנית אלבום 2 - 2 שיעור ספורט.jpg
Media name
כלנית אלבום 2 - 3 רבקה ברכמן.jpg
Media name
כלנית אלבום 2 - 4 גדעון בר אשר.jpg
Media name
כלנית אלבום 2 - 5 זאב בכרך.jpg
Media name
כלנית אלבום 2 - 6 גילה יעקובוביץ..jpg
Media name
כלנית אלבום 2 - 7 רפי סלע..jpg
Media name
כלנית אלבום 2 - 8 גיורא פלד.jpg
Media name
כלנית אלבום 2 - 9 דיצה מנצ'ר.jpg
Media name
כלנית אלבום 2 - א18 שיעור התעמלות.jpg
Media name
כלנית אלבום 2 - שיעור התעמלות 18ב.jpg