אירוע פתיחה - פרוייקט המסלול 28-11-2021

תיאור
מנחים צחי עבדת ועדי כהן
מרוץ הלפיד שכבת ז'
מברכים שי זיו וגיורא זלץ
אילאיל שלזינגר
שיר: ירון ויינמן, חן יוגב, והנגנים עלי משה והלל לב שרים את "אור גדול".

שנת מסמך מקורי (משנה)
2021
שנת מסמך מקורי (עד שנה)
2021
חטיבה/תת חטיבה/סדרה
Media name
חנוכת המסלול צלמה טליה כהן.mp4
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד שרים ירון וינמן וחן יוגב28-11-2021 - 3.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד גיורא זלץ 28-11-2021 - 40.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד 28-11-2021איל איל שלזינגר - 22.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד חן יוגב 28-11-2021 - 28.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד שי זיו 28-11-2021 - 18.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד מנחים צחי עבדת ועדי כהן 28-11-2021 - 5.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד מנחה צחי עבדת 28-11-2021 - 1.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד 28-11-2021 - 103.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד 28-11-2021 - 104.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד 28-11-2021 - 105.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד 28-11-2021 - 106.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד 28-11-2021 - 107.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד 28-11-2021 - 109.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד 28-11-2021 - 110.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד 28-11-2021 - 111.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד 28-11-2021 - 112.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד 28-11-2021 - 113.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד 28-11-2021 - 114.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד 28-11-2021 - 116.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד 28-11-2021 - 117.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד 28-11-2021 - 118.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד 28-11-2021 - 121.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד 28-11-2021 - 122.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד 28-11-2021 - 123.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד 28-11-2021 - 125.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד 28-11-2021 - 126.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד 28-11-2021 - 128.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד 28-11-2021 - 129.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד 28-11-2021 - 130.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד 28-11-2021 - 131.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד 28-11-2021 - 132.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד 28-11-2021 - 134.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד 28-11-2021 - 135.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד 28-11-2021 - 138.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד 28-11-2021 - 139.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד 28-11-2021 - 140.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד 28-11-2021 - 143.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד 28-11-2021 - 144.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד 28-11-2021 - 145.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד 28-11-2021 - 146.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד 28-11-2021 - 147.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד 28-11-2021 - 148.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד 28-11-2021 - 149.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד 28-11-2021 - 150.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד 28-11-2021 - 151.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד 28-11-2021 - 152.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד 28-11-2021 - 153.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד 28-11-2021 - 155.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד 28-11-2021 - 156.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד 28-11-2021 - 157.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד 28-11-2021 - 159.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד 28-11-2021 - 16.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד 28-11-2021 - 160.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד 28-11-2021 - 161.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד 28-11-2021 - 162.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד 28-11-2021 - 163.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד 28-11-2021 - 19.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד 28-11-2021 - 2.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד 28-11-2021 - 21.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד 28-11-2021 - 26.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד 28-11-2021 - 27.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד 28-11-2021 - 29.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד 28-11-2021 - 30.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד 28-11-2021 - 31.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד 28-11-2021 - 32.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד 28-11-2021 - 33.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד 28-11-2021 - 4.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד 28-11-2021 - 43.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד 28-11-2021 - 46.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד 28-11-2021 - 48.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד 28-11-2021 - 51.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד 28-11-2021 - 52.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד 28-11-2021 - 56.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד 28-11-2021 - 59.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד 28-11-2021 - 6.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד 28-11-2021 - 60.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד 28-11-2021 - 61.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד 28-11-2021 - 63.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד 28-11-2021 - 64.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד 28-11-2021 - 65.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד 28-11-2021 - 68.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד 28-11-2021 - 69.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד 28-11-2021 - 70.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד 28-11-2021 - 72.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד 28-11-2021 - 73.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד 28-11-2021 - 74.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד 28-11-2021 - 75.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד 28-11-2021 - 76.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד 28-11-2021 - 77.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד 28-11-2021 - 78.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד 28-11-2021 - 81.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד 28-11-2021 - 82.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד 28-11-2021 - 83.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד 28-11-2021 - 84.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד 28-11-2021 - 85.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד 28-11-2021 - 86.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד 28-11-2021 - 87.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד 28-11-2021 - 89.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד 28-11-2021 - 92.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד 28-11-2021 - 95.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד 28-11-2021 - 97.JPG
Media name
חנוכת המסלול צילם יניב פלד 28-11-2021 - 99.JPG