כיתת תמר- אלבום 4- 1957

שנת מסמך מקורי (משנה)
1957
שנת מסמך מקורי (עד שנה)
1957
  • קומפקטוס
  • 1
ב
  • 2
Media name
כיתת תמר- אלבום 4- 1957 - . כיתת תמר מרים ארד, רוני רינגל, רעיה.jpg
Media name
כיתת תמר- אלבום 4- 1957 - 1. טיסה אל הירח כיתה ג, קבוצת תמר 1957.jpg
Media name
כיתת תמר- אלבום 4- 1957 - 1. טיסה אל הירח כיתת תמר 1957.jpg
Media name
כיתת תמר- אלבום 4- 1957 - 10.תמר רקוד המכשפות.jpg
Media name
כיתת תמר- אלבום 4- 1957 - 11.תמר בגשר הזיו על פסי הרכבת בראש הנקרה.jpg
Media name
כיתת תמר- אלבום 4- 1957 - 11א .תמר בגשר הזיו על פסי הרכבת בראש הנקרה.jpg
Media name
כיתת תמר- אלבום 4- 1957 - 12. כיתת תמר ליד בית המלאכה.jpg
Media name
כיתת תמר- אלבום 4- 1957 - 2. יא באדר, כיתת תמר 1957.jpg
Media name
כיתת תמר- אלבום 4- 1957 - 2.כיתת תמר תל חי.jpg
Media name
כיתת תמר- אלבום 4- 1957 - 3. טיול שנתי לתל אלקאדי 4.1957 תמר.jpg
Media name
כיתת תמר- אלבום 4- 1957 - 3.טיול שנתי 1957 לתל אל קאדי.jpg
Media name
כיתת תמר- אלבום 4- 1957 - 3א.טיול שנתי 1957 לתל אל קאדי.jpg
Media name
כיתת תמר- אלבום 4- 1957 - 4. טיול שנתי לצפת , כיתת תמר 1957.jpg
Media name
כיתת תמר- אלבום 4- 1957 - 5. במצודה בצפת 4.1957 כיתת תמר.jpg
Media name
כיתת תמר- אלבום 4- 1957 - 6.כיתת תמר בצפת 1957.jpg
Media name
כיתת תמר- אלבום 4- 1957 - 6א.כיתת תמר בצפת 1957.jpg
Media name
כיתת תמר- אלבום 4- 1957 - 7.כיתת תמר בחג העשור.jpg
Media name
כיתת תמר- אלבום 4- 1957 - 8.תמר תערוכת סיום כתה ד 1958.jpg
Media name
כיתת תמר- אלבום 4- 1957 - א6.כיתת תמר בצפת 1957.jpg