אלבום 5 כיתת תמר 1958-1951

שנת מסמך מקורי (משנה)
1951
שנת מסמך מקורי (עד שנה)
1958
  • קומפקטוס
  • 1
ב
  • 2
Media name
אלבום 5 כיתת תמר- ילדות - 1948-1951 - 1.jpg
Media name
אלבום 5 כיתת תמר- ילדות - 1948-1951 - 10 -12.2.jpg
Media name
אלבום 5 כיתת תמר- ילדות - 1948-1951 - 13 -17.jpg
Media name
אלבום 5 כיתת תמר- ילדות - 1948-1951 - 18 - 21.jpg
Media name
אלבום 5 כיתת תמר- ילדות - 1948-1951 - 22 - 25.jpg
Media name
אלבום 5 כיתת תמר- ילדות - 1948-1951 - 26 - 29.jpg
Media name
אלבום 5 כיתת תמר- ילדות - 1948-1951 - 26 - 30.jpg
Media name
אלבום 5 כיתת תמר- ילדות - 1948-1951 - 31 - 33.jpg
Media name
אלבום 5 כיתת תמר- ילדות - 1948-1951 - 34 - 36.jpg
Media name
אלבום 5 כיתת תמר- ילדות - 1948-1951 - 37- 39.jpg
Media name
אלבום 5 כיתת תמר- ילדות - 1948-1951 - 40 - 44.jpg
Media name
אלבום 5 כיתת תמר- ילדות - 1948-1951 - 45.jpg
Media name
אלבום 5 כיתת תמר- ילדות - 1948-1951 - 46.jpg
Media name
אלבום 5 כיתת תמר- ילדות - 1948-1951 - 47.jpg
Media name
אלבום 5 כיתת תמר- ילדות - 1948-1951 - 48.jpg
Media name
אלבום 5 כיתת תמר- ילדות - 1948-1951 - 49.jpg
Media name
אלבום 5 כיתת תמר- ילדות - 1948-1951 - 50.jpg
Media name
אלבום 5 כיתת תמר- ילדות - 1948-1951 - 52.jpg
Media name
אלבום 5 כיתת תמר- ילדות - 1948-1951 - 53 -56.jpg
Media name
אלבום 5 כיתת תמר- ילדות - 1948-1951 - 58 - 60.jpg
Media name
אלבום 5 כיתת תמר- ילדות - 1948-1951 - 6.1.jpg
Media name
אלבום 5 כיתת תמר- ילדות - 1948-1951 - 6.2.jpg
Media name
אלבום 5 כיתת תמר- ילדות - 1948-1951 - 61.jpg
Media name
אלבום 5 כיתת תמר- ילדות - 1948-1951 - 62 - 65.jpg
Media name
אלבום 5 כיתת תמר- ילדות - 1948-1951 - 66.jpg
Media name
אלבום 5 כיתת תמר- ילדות - 1948-1951 - 67.jpg
Media name
אלבום 5 כיתת תמר- ילדות - 1948-1951 - 68 - 70.jpg
Media name
אלבום 5 כיתת תמר- ילדות - 1948-1951 - 7 - 9.jpg
Media name
אלבום 5 כיתת תמר- ילדות - 1948-1951 - 71 - 73.jpg
Media name
אלבום 5 כיתת תמר- ילדות - 1948-1951 - 74 - 78.jpg
Media name
אלבום 5 כיתת תמר- ילדות - 1948-1951 - 79 - 80.jpg
Media name
אלבום 5 כיתת תמר- ילדות - 1948-1951 - 81 - 85.jpg
Media name
אלבום 5 כיתת תמר- ילדות - 1948-1951 - 86.jpg
Media name
אלבום 5 כיתת תמר- ילדות - 1948-1951 - 87.jpg
Media name
אלבום 5 כיתת תמר- ילדות - 1948-1951 - 88 - 89.jpg
Media name
אלבום 5 כיתת תמר- ילדות - 1948-1951 - 90.jpg