נחלאיים בשדה נחמיה (1966-7) - תמונות מכרמלה נעימי

שנת מסמך מקורי (משנה)
1966
שנת מסמך מקורי (עד שנה)
1966
Media name
נחלאיים בשדה נחמיה (1967) - תמונות מכרמלה נעימי - 1.jpg
Media name
נחלאיים בשדה נחמיה (1967) - תמונות מכרמלה נעימי - 10.jpg
Media name
נחלאיים בשדה נחמיה (1967) - תמונות מכרמלה נעימי - 11.jpg
Media name
נחלאיים בשדה נחמיה (1967) - תמונות מכרמלה נעימי - 12.jpg
Media name
נחלאיים בשדה נחמיה (1967) - תמונות מכרמלה נעימי - 13.jpg
Media name
נחלאיים בשדה נחמיה (1967) - תמונות מכרמלה נעימי - 14.jpg
Media name
נחלאיים בשדה נחמיה (1967) - תמונות מכרמלה נעימי - 15.jpg
Media name
נחלאיים בשדה נחמיה (1967) - תמונות מכרמלה נעימי - 2.jpg
Media name
נחלאיים בשדה נחמיה (1967) - תמונות מכרמלה נעימי - 3.jpg
Media name
נחלאיים בשדה נחמיה (1967) - תמונות מכרמלה נעימי - 4.jpg
Media name
נחלאיים בשדה נחמיה (1967) - תמונות מכרמלה נעימי - 5.jpg
Media name
נחלאיים בשדה נחמיה (1967) - תמונות מכרמלה נעימי - 6.jpg
Media name
נחלאיים בשדה נחמיה (1967) - תמונות מכרמלה נעימי - 7.jpg
Media name
נחלאיים בשדה נחמיה (1967) - תמונות מכרמלה נעימי - 8.jpg
Media name
נחלאיים בשדה נחמיה (1967) - תמונות מכרמלה נעימי - 9.jpg
Media name
נחלאיים בשדה נחמיה (1967) -אברהם נעימי בנגריה של הקיבוץ 2.jpg
Media name
נחלאיים בשדה נחמיה (1967) -אברהם נעימי בנגריה של הקיבוץ.jpg
Media name
נחלאיים בשדה נחמיה (1967) -אברהם נעימי לאחר הצניחה.jpg
Media name
נחלאיים בשדה נחמיה (1967) -הנחלאים יצאו לטיול בגדה לאחר מלחמת ששת הימים יובל סביר וכרמלה הצטרפו.jpg
Media name
נחלאיים בשדה נחמיה (1967) -מימין המר ,נחמד ונעימי.jpg
Media name
נחלאיים בשדה נחמיה (1967) -נחמד ונעימי קיבלו כנפי צניחה.jpg