חדר האוכל הראשון נבנה ב 1942 פורק ב 1957

שנת מסמך מקורי (משנה)
1942
שנת מסמך מקורי (עד שנה)
1957
חטיבה/תת חטיבה/סדרה
  • קומפקטוס
  • 3
ב
  • 6
Media name
710_חדר אוכל - הראשון 1945 .jpg
Media name
ארוחה אחרונה בחדר האוכל הראשון 1957 - מזוהים: עומדים - ראובן קליפא (עומד), גבריאל דיבו, חוה יוגב, יושבים - בלהה כהן, יוסף רינגולד (ריכי), משה אוסטרר, דוד זוננפלד, צילי רינגל
Media name
חדר האוכל הראשון-מתכוננים לאספה מימין: יוסף רינגולד, אחת הסבתות, חבר מגיש אוכל לבוש סינר, בוקי (יהודה בוקסבאום) רבקה זוננפלד (יושבת) יורם רוזנברג, דוד זוננפלד
Media name
7ג חדר האוכל הראשון - חורף 1950.jpg
Media name
מוכתרי הכפרים הערבים בחתונה של מרים ויהושוע חבושי 1943.jpg
Media name
מסיבת פורים ראשונה של החברים בחדר אוכל הראשון-.jpg
Media name
2656_002. מסיבת פורים הראשונה של החברים בחדר אוכל הראשון- פסל החר.jpg
Media name
ירי סביר ליד הפסנתר מסיבת הסיום של נוער ב'. חוה שלזינגר, נורית רינגולד (מלפנים) וצבי אליאש מאחור- מנגנים בחלילית .
Media name
ירי סביר מנגן במסיבת הסיום של נוער ב – 1951 - מזוהים (יושבים משמאל) : צבי אליאש, חוה שלזינגר, נורית רינגולד
Media name
מקהלת נוער ב' עם ירי - מזוהים: חוה שלזינגר, צבי אליאש (עומד) , נורית רינגולד, דליה ויינמן
Media name
חדר אוכל - ראשון 1942.jpg
Media name
פירוק חדר האוכל הראשון 1957