רות קוגל (רותקו) לזכרה כתבה באתר 1926-2018

שנת מסמך מקורי (משנה)
2018
שנת מסמך מקורי (עד שנה)
2018